(BLHDBV10)

Grape Variety Pinot Noir
Closure Cork
Bottle Size 750ml
SKU BLHDBV10